Zádržné právo zasielateľa k zásielke


Preferovaný termín: Zádržné právo zasielateľa k zásielke
Alternatívne termíny: Freight Forwarder Right to Shipment
Droit d'expédition des transitaires
Agente de carga derecho al envío
Szállítmányozási jog
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: Na zabezpečenie svojich nárokov voči príkazcovi má zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 608
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/156/2012 ECLI:SK:KSKE:2013:7908219137.1


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne