odplata a náklady zasielateľa


Preferovaný termín: odplata a náklady zasielateľa
Alternatívne termíny: odmena a náklady zasielateľa
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Legálna definícia: Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata, alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní obdobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 607


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne