absolútny obchod


Preferovaný termín: absolútny obchod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Doktrinálna definícia: Termín pre obchodný záväzkový vzťah, ktorý sa riadi so zreteľom na povahu veci OBZ, a nie je rozhodujúce ani to, či ho uzatvárajú podnikatelia alebo iné osoby, ani to, či sa plnenie použije na podnikateľské účely. OBZ a zák. o cenných papieroch obsahuje taxatívny výpočet absolútnych obchodov.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ a kol.: Slovník obchodného práva, Bratislava 1994, IURA EDITION, ISBN 80-88715-11-3
Rozhodnutie súdu SK: Okresný súd Ružomberok Spisová značka: 2C/61/2013 ECLI:SK:OSRK:2013:5913201897.4
Použitie v iných právnych predpisoch: 91/2019 Z. z. - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne