dĺžka premlčacej doby


Preferovaný termín: dĺžka premlčacej doby
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Legálna definícia: Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 397


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne