Začiatok premlčania


Preferovaný termín: Začiatok premlčania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2018

Legálna definícia: Začiatok premlčania je upravený 3. oddiele XI. dielu I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel XI Oddiel 3


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne