Dohodnuté vykladacie pravidlá


Preferovaný termín: Dohodnuté vykladacie pravidlá
Alternatívne termíny: Agreed interpretation rules
Vereinbarte Auslegungsregeln
Règles d'interprétation convenues
Reglas de interpretación acordadas
Egyeztetett értelmezési szabályok
Dátum poslednej zmeny: 26.03.2019

Legálna definícia: Ak strany použijú v zmluve niektorú z doložiek upravených v používaných vykladacích pravidlách, predpokladá sa, že strany zamýšľali dosiahnuť touto doložkou právne účinky určené vykladacími pravidlami, na ktoré sa strany v zmluve odvolali, inak vykladacími pravidlami, ktoré s prihliadnutím na povahu zmluvy sa obvykle používajú.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 274
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 49Cb/45/1996 ECLI:SK:KSBB:2011:6096899995.16


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne