akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu


Preferovaný termín: akcesorický charakter záväzku na zmluvnú pokutu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Doktrinálna definícia: To znamená, že zmluvná pokuta závisí od hlavného záväzku, ktorý zabezpečuje, bez existencie ktorého by dojednanie o zmluvnej pokute stratilo akýkoľvek zmysel.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne