kúpna zmluva


Preferovaný termín: kúpna zmluva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2018

Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Cob/31/2014 ECLI:SK:KSPO:2015:8513201958.1


Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne