porušenie obchodnoprávnych záväzkov


Preferovaný termín: porušenie obchodnoprávnych záväzkov
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.10.2018

Legálna definícia: Porušenie obchodnoprávnych záväzkov je upravené v X. diele I. hlavy III. časti Obchodného zákonníka.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník TRETIA ČASŤ Hlava I Diel X
Rozhodnutie súdu SK: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/180/2016 ECLI:SK:KSBA:2017:8312215348.3
Použitie v iných právnych predpisoch: 249/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
94/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 10/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky
194/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
219/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
181/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne