importný dom


Preferovaný termín: importný dom
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.11.2020

Doktrinálna definícia: Sprostredkovateľská činnosť medzi výrobcom a spotrebiteľom používaná pri určitých komoditách v niektorých krajinách (napr. dovoz spotrebného tovaru od rôznych zahraničných výrobcov alebo exportných firiem).
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky: Žiadne