implicitný cenový deflátor


Preferovaný termín: implicitný cenový deflátor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.11.2020

Doktrinálna definícia: Súhrnný cenový index, ktorý vyjadruje tempo inflácie vychádzajúce z pohybu cien všetkých výrobkov a služieb, ktoré sú na trhu.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky: Žiadne