ilegálna migrácia


Preferovaný termín: ilegálna migrácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.09.2018

Doktrinálna definícia: Forma neorganizovanej migrácie, ktorá prebieha mimo rámca medzinárodných zmlúv a spôsobuje rozličné problémy tak emigračným, ako aj imigračným krajinám.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.09.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: Preto sú migračné pohyby tohto druhu predmetom regulačných opatrení zo strany štátov, ktorých sa dotýkajú, i zo strany nadštátnych inštitúcií. Ilegálni migranti tajne prechádzajú hranice štátov, nie sú vybavení potrebnými pasovými náležitosťami ani finančnými prostriedkami. Na území imigračnej krajiny sa teda zdržiavajú nezákonne. Platné zákony porušujú nielen svojou nelegálnou prítomnosťou.