absolútne neobchodné záväzkové vzťahy


Preferovaný termín: absolútne neobchodné záväzkové vzťahy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Doktrinálna definícia: Ide o zmluvy upravené len v Občianskom zákonníku (napr. nájomná zmluva, zmluva o prevode nehnuteľnosti).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky:
Id:
Dátum: 12.10.2020
Typ: Custom
Zdroje:
Text: V českej odbornej literatúre sa v takejto súvislosti niekedy používa termín "kombinované obchodné záväzkové vzťahy" (kombinované obchody).