absolútne neobchodné záväzkové vzťahy


Preferovaný termín: absolútne neobchodné záväzkové vzťahy
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 09.03.2016

Doktrinálna definícia: Ide o zmluvy upravené len v Občianskom zákonníku (napr. nájomná zmluva, zmluva o prevode nehnuteľnosti). V českej odbornej literatúre sa v tekéto súvislosti niekedy používa termín "kombinované obchodné záväzkové vzťahy" (kombinované obchody).
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7


Poznámky: Žiadne