barterový obchod


Preferovaný termín: barterový obchod
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.10.2020

Doktrinálna definícia: Sa nazýva taký druh obchodovania, pri ktorom sa platí tovarom za tovar.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5


Poznámky:
Id:
Dátum: 09.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: Hovorí sa mu tiež väzbový obchod - dodávka (predaj) jedného tovaru je viazaná na odber (kúpu) iného tovaru. Stretávame sa s ním v oblasti zahraničného resp. svetového obchodu najmä vtedy, keď jednotlivé krajiny majú nedostatok devízových prostriedkov na nákup tovaru, teda nie sú schopné za tovar zaplatiť peniazmi.