bankovka


Preferovaný termín: bankovka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 25.09.2020

Doktrinálna definícia: Druh úverových papierových peňazí, ktoré emituje (vydáva) centrálna (ceduľová) banka v príslušnej krajine.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5


Poznámky:
Id:
Dátum: 09.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN: 80-08-00869-5
Text: U nás je touto bankou Národná banka Slovenska (NBS).