akcept


Preferovaný termín: akcept
Alternatívne termíny: acceptance
s Akzept
acceptation f
aceptación f
Dátum poslednej zmeny: 07.03.2018

Doktrinálna definícia: Akcept zmenky znamená písomný súhlas so zaplatením zmenky.
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN 80-08-00869-5


Poznámky:
Id:
Dátum: 07.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN 80-08-00869-5
Text: Akceptom sa osoba, na ktorú je zmenky vystavená, podpisom zaväzuje, že v období splatnosti zmenky vyplatí majiteľovi zmenky sumu, uvedenú v zmenke.