Agrokomplex


Preferovaný termín: Agrokomplex
Alternatívne termíny: agri-complex
agrobusiness
r Agrarkomplex
agro-alimentaire m
complejo m agrario
Dátum poslednej zmeny: 07.03.2018

Doktrinálna definícia: Predstavuje prepojenie viacerých odvetví, resp. výrobných odborov národného hospodárstva na základe ich vzťahu k poľnohospodárstvu
Doktrinálne zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN 80-08-00869-5


Poznámky:
Id:
Dátum: 07.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Doc. Ing. Rudolf Šlosár, CSc. A kol.: Výkladový slovník ekonomických pojmov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1996, ISBN 80-08-00869-5
Text: Niekedy sa stretávame s nesprávnym stotožňovaním pojmu agrokomplex s pojmom poľnohospodársko-potravinársky komplex.