daň kontingentná


Preferovaný termín: daň kontingentná
Alternatívne termíny: daň repatriačná
Dátum poslednej zmeny: 01.10.2020

Doktrinálna definícia: Forma daňového zaťaženia na základe vopred určeného výnosu.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: Daňová povinnosť sa určuje podľa pomerného rozdelenia, rozvrhnutia (repatriácie) na jednotlivé územné oblasti štátu.