daň dôchodková


Preferovaný termín: daň dôchodková
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Doktrinálna definícia: Forma zdanenia čistého príjmu vyplývajúceho z hospodárskej činnosti fyzických a právnických subjektov.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: U právnických osôb je to hlavne daň zo zisku a daň poľnohospodárska.