daň dovozná


Preferovaný termín: daň dovozná
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2018

Doktrinálna definícia: Druh dane postihujúcej dovoz.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: Obvykle sa dovoz postihuje len clami, ďalšie osobitné dane sa neukladajú. Výnimku tvoria dane na niektoré druhy produktov (liehoviny, tabak a pod.). Ak sa však ukladajú spotrebné dane (resp. daň z pridanej hodnoty) na zahraničný tovar, na ktorý sa v tuzemskej výrobe daň neuplatňuje, ide voči zahraničiu o diskriminačné opatrenie.