adresár


Preferovaný termín: adresár
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.10.2020

Doktrinálna definícia: Zoznam fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa výrobnou, obchodnou či inou činnosťou usporiadaný v abecednom poriadku.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 02.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9
Text: Adresár môže obsahovať informácie o druhu činnosti, bydlisku a sídle týchto subjektov v jednotlivých mestách v tuzemsku alebo i v zahraničí.