ad judikácia


Preferovaný termín: ad judikácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.03.2018

Doktrinálna definícia: Priznanie práva, veci, prisúdenie.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky: Žiadne