abstencia


Preferovaný termín: abstencia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.03.2018

Legálna definícia: Nezodpovedanie otázky v lehote určenej predsedom sa považuje za abstenciu.
Legálne zdroje: 40/1959 Zb. - Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu
Doktrinálna definícia: Vzdanie sa svojho práva, zdržanie sa hlasovania.
Doktrinálne zdroje: Prof. Ing. Ľubomír Michník, CSc. – vedúci a kol.: Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu, Vydavateľstvo SPRINT, Bratislava 1994, ISBN: 80-967122-0-9


Poznámky:
Id:
Dátum: 05.03.2018
Typ: Scope
Zdroje: 40/1959
Text: Abstencia, biele alebo neplatné lístky nie sú považované za odovzdané hlasy.