parazitovanie na povesti


Preferovaný termín: parazitovanie na povesti
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.10.2018

Legálna definícia: je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.
Legálne zdroje: 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník § 48
Doktrinálna definícia: Parazitovaním (cudzopasníctvom) treba rozumieť úsilie či snahu "priživovať sa" na úspechoch podnikania iného subjektu.
Doktrinálne zdroje: OVEČKOVÁ, ŽITŇANSKÁ a kol.: Základy obchodného práva, Bratislava 2010, IURA EDITION, ISBN 978-80-8078-345-7
Judikát SK: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 32CbPv/3/2012 ECLI:SK:OSBA1:2015:1112210845.2 Okresný súd Košice I Spisová značka: 26Cb/72/2011 ECLI:SK:OSKE1:2013:7110217366.1
Použitie v iných právnych predpisoch: 249/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 21. augusta 2018 č. 10/2018 o registri bankových úverov a záruk
32/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave
181/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
169/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia opatrenie z 29. mája 2018 č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
149/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
2/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka
3/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne