evidencia obyvateľstva


Preferovaný termín: evidencia obyvateľstva
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.10.2020

Doktrinálna definícia: Hlásenie pobytu občanov Slovenskej republiky, občianske preukazy, cestovné doklady, hlásenie pobytu cudzincov a azylantov.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne