faktický pracovný pomer


Preferovaný termín: faktický pracovný pomer
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.04.2019

Doktrinálna definícia: Faktický pracovný pomer je právny vzťah založený na základe neplatného právneho úkonu. Ide o uskutočňovanie závislej práce na základe neplatnej pracovnej zmluvy.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne