kaptívna poisťovňa


Preferovaný termín: kaptívna poisťovňa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.08.2017

Legálna definícia: Poisťovňa vo vlastníctve ­finančnej inštitúcie inej ako poisťovňa, zaisťovňa, skupina poisťovní alebo skupina zaisťovní, alebo je vo vlastníctve inej ako finančnej inštitúcie, ktorej cieľom je poskytovať poistenie výlučne na riziká inštitúcie alebo inštitúcii, ktorá alebo ktoré ju kontrolujú, alebo ktorej alebo ktorých tvorí súčasť.
Legálne zdroje: 39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 4 ods. 2
Použitie v iných právnych predpisoch: 186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne