finančná inštitúcia


Preferovaný termín: finančná inštitúcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.08.2017

Legálna definícia: Banka, pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, poisťovňa, doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť, centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť.
Legálne zdroje: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) § 8 písm. c)
Použitie v iných právnych predpisoch: 384/2011 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu
359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne