platobný styk


Preferovaný termín: platobný styk
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Doktrinálna definícia: Sústava rôznych foriem platenia a zúčtovania pohľadávok a záväzkov. Uskutočňuje sa bezhotovostným platením, započítaním vzájomných pohľadávok a záväzkov alebo hotovostnými formami platenia.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X.
Použitie v iných právnych predpisoch: 510/2002 Z. z. - Zákon o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
324/2011 Z. z. - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne