filiálka


Preferovaný termín: filiálka
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.10.2018

Doktrinálna definícia: Pobočka, oddelene umiestnená organizačná zložka podniku (banka, poisťovňa a pod.), ktorá nemá vlastnú právnu subjektivitu.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne