fiktívny kapitál


Preferovaný termín: fiktívny kapitál
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 02.10.2018

Doktrinálna definícia: Forma kapitálu, ktorá nepredstavuje skutočnú hodnotu, ale iba právo na jej získanie. Najčastejšie cenné papiere, ktoré oprávňujú ich majiteľa na privlastnenie si nadhodnoty v podobe úroku alebo dividend.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne