daňové zvýhodnenie


Preferovaný termín: daňové zvýhodnenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.04.2018

Doktrinálna definícia: Je daňovo-právnou normou uskutočnené vyňatie subjektov dane spod všeobecne právne zakotveného daňového zaťaženia prostredníctvom úľav na dani, resp. uplatnením oslobodenia od dane alebo odpočítateľných položiek zo základu dane.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne