bankrot


Preferovaný termín: bankrot
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.02.2018

Doktrinálna definícia: Obvyklé označenie úpadku dlžníka, jeho neschopnosti uspokojiť nároky veriteľov.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X


Poznámky: Žiadne