asociácia


Preferovaný termín: asociácia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.08.2020

Doktrinálna definícia: Dobrovoľný, právne relevantný zväzok či združenie dvoch alebo viacerých fyzických osôb a právnických osôb, tiež štátov s cieľom realizovať rovnaké záujmy na základe zmluvy.
Doktrinálne zdroje: KRÁLIK J., JAKUBOVIČ D.: Slovník finančného práva. Bratislava: Veda. 2004. ISBN 80-224-0814-X
Použitie v iných právnych predpisoch: 83/1990 Zb. - Zákon o združovaní občanov
506/2009 Z. z. - Zákon o ochranných známkach
544/2002 Z. z. - Zákon o Horskej záchrannej službe
440/2015 Z. z. - Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
274/2009 Z. z. - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne