právo občanov postaviť sa na odpor


Preferovaný termín: právo občanov postaviť sa na odpor
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2020

Legálna definícia: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 32
Judikát SK: ÚS SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 32/96 z 27. júna 1996
Použitie v iných právnych predpisoch: 83/1990 Zb. - Zákon o združovaní občanov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne