právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí


Preferovaný termín: právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2020

Legálna definícia: Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.
Legálne zdroje: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky DRUHÁ HLAVA Tretí oddiel Čl. 30
Judikát SK: ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 105/03 z 8. októbra 2003
ÚS SR Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 76/93 z 15. júna 1994
Použitie v iných právnych predpisoch: 254/1998 Z. z. - Zákon o verejných prácach
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne