legitimita


Preferovaný termín: legitimita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 01.03.2017

Doktrinálna definícia: Legitimita predstavuje vzťah medzi občianskou spoločnosťou a činnosťou štátu. Kým legalita predpisuje štátu, ako má konať, tak legitimita toto konanie hodnotí z pohľadu potrieb občianskej spoločnosti.
Doktrinálne zdroje: SVÁK J., CIBULKA Ľ., KLÍMA K.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. 1. Vydanie. Bratislava, Eurokódex 2008. ISBN 978-80-88931-87-4.


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne