donucovacie prostriedky


Preferovaný termín: donucovacie prostriedky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Donucovacími prostriedkami sú a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, b) prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku, c) putá, d) spútavací opasok, e) spútavacie popruhy, f) služobný pes, g) vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi, h) technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku, i) zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku, j) špeciálna vodná striekačka, k) zásahová výbuška, l) úder strelnou zbraňou, m) hrozba zbraňou, n) varovný výstrel do vzduchu, o) použitie špeciálneho streliva, p) použitie lietadla, r) zbraň.
Legálne zdroje: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore § 50
Použitie v iných právnych predpisoch: 171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
4/2001 Z. z. - Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
124/1992 Zb. - Zákon o Vojenskej polícii


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne