trestný čin spáchaný s použitím nátlaku


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný s použitím nátlaku
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný s použitím nátlaku vtedy, ak páchateľ použije na jeho spáchanie psychické násilie proti inému.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 8
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne