trestný čin spáchaný násilím


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný násilím
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný násilím, ak páchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 7
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne