trestný čin spáchaný ľsťou


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný ľsťou
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný ľsťou, ak bol spáchaný s využitím omylu, ktorý páchateľ vyvolal, alebo s použitím úskoku.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 6
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne