trestný čin spáchaný v obydlí


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný v obydlí
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 11.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný v obydlí, ak je spáchaný v dome alebo byte iného alebo v iných priestoroch slúžiacich na bývanie vrátane priestorov a pozemkov k nim patriacich, ak sú ako súčasť obydlia uzavreté.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 5
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne