trestný čin spáchaný vlámaním


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný vlámaním
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 4


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne