trestný čin spáchaný so zbraňou


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný so zbraňou
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný so zbraňou, ak páchateľ alebo s jeho vedomím niektorý zo spolupáchateľov použije zbraň na útok, na prekonanie alebo zamedzenie odporu alebo ju má na taký účel pri sebe; zbraňou sa rozumie, ak z jednotlivého ustanovenia nevyplýva niečo iné, každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 3


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne