trestný čin spáchaný verejne


Preferovaný termín: trestný čin spáchaný verejne
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.09.2020

Legálna definícia: Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhlasom, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 122 ods. 2


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne