nebezpečné zoskupenie


Preferovaný termín: nebezpečné zoskupenie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Nebezpečným zoskupením sa rozumie a) zločinecká skupina, alebo b) teroristická skupina.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 141
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne