detská pornografia


Preferovaný termín: detská pornografia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Detskou pornografiou sa na účely tohto zákona rozumie zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 132 ods. 4
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
138/2019 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
154/2010 Z. z. - Zákon o európskom zatýkacom rozkaze
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne