činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu


Preferovaný termín: činnosť pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Činnosťou pre zločineckú skupinu alebo teroristickú skupinu sa rozumie úmyselná účasť v takej skupine alebo iné úmyselné konanie na účel a) zachovania existencie takej skupiny, alebo b) spáchania trestných činov uvedených v odseku 4 alebo 5 takou skupinou.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 129 ods. 6
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne