upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu


Preferovaný termín: upustenie od súhrnného trestu a ďalšieho trestu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 12.02.2020

Legálna definícia: Súd upustí od uloženia súhrnného trestu podľa § 42 alebo od uloženia ďalšieho trestu podľa § 43, ak pokladá trest uložený skorším rozsudkom na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný.
Legálne zdroje: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon § 44
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne