alternatívne tresty


Preferovaný termín: alternatívne tresty
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 27.09.2016

Doktrinálna definícia: Tresty, ktoré bez toho aby boli spojené s odňatím slobody, zaručujú splnenie účelu trestu rovnako, ako keby bol na odsúdenom vykonaný nepodmienečný trest odňatia slobody. (Napr. trest domáceho väzenia alebo trest povinnej práce).
Doktrinálne zdroje: IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné. (Druhé, doplnené a prepacované vydanie). Bratislava: Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-308-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne